Maite Perroni Para Proactiv !

Maite é a nova cara famosa para a marca internacional Proactiv ! Já foi ao ar o 1° comercial. Ela e a 1° Latina a ser pratocionada por esta grande e famosa empresa dos EUA ! Orgullo Perroni ♥